Skotersport

Skotersporten rymmer många olika tävlingsformer. Vad som gör den så intressant för många är att de själva kan hålla på med det. Det finns många som på ett eller annat sätt använder sin snöskoter till att tävla eller hoppa.SkotersportI Sverige anordnas det varje år ca 100 tävlingar som alla är av olika karaktär. Det är en snabbt växande motorsport som hela tiden får nya utövare. Svenskarna är också väldigt duktiga internationellt sett eftersom att det finns en väldigt utbredd skoterkultur i Sverige.Den tävlingsform som är allra mest populär både sett till antalet besökare och utövare just nu är skotercrossen. Något som gör den så spännande är att det är många som kör samtidigt vilket inbjuder till många dueller ute på banan, speciellt med de olika hopp och tvära kurvor som finns. Ofta används motocrossbanor som sedan byggs på med snö.Det finns alltså stora likheter mellan skotercrossen och motocrossen. Det finns så klart olika nivåer på tävlingarna och samma sak gäller de fordon som används. Alla skotrar som används i skotercrossammanhang är så klart riktigt bra, men vissa är lite extra bra. Pro Open-skotrarna är de som är allra bäst och går inte ens att köpa hos de vanliga skoterhandlarna.