Se över vinterförvaringen av din MC

När hösten kommer är det lätt att bara ställa ifrån sig sin motorcykel utan vidare åtgärd. Det är inte bra för motorcykeln då den behöver bli lite ompysslad inför vintern. Bland annat bör du fylla upp tanken med bränsle, pumpa däcken ordentligt samt göra rent motorcykeln.

Val av lokal

Det allra bästa för din motorcykel är att den får stå inne och därmed torrt och varmt över vintern. Hittar du inte någon sådan lokal utan den får stå inomhus men kallt går det också bra, men det kräver lite mer av dig innan du ställer av den. Bland annat ska du se över kylskyddet om din motorcykel har vätskekylning.

Motorcyklar är stöldbegärliga

Det är förvisso mycket roligare att tänka på vilka nya MC-kläder du ska köpa under vintern, men du behöver också tänka på att försvåra för tjuven att komma åt din motorcykel. Du behöver lägga en del av dina pengar på en bra försäkring. Försäkringspremien är lägre på vintern medan den går upp över sommaren. Olika försäkringsbolag har lite olika villkor men gemensamt är ofta att det kräver att du ska göra det så svårt som möjligt för tjuven att komma åt motorcykeln samt att din motorcykel är betryggande inlåst och gärna fastkedjad.