Varför filterbyte i bilen är viktigt

Filtreringssystemet i din bil är en viktig del av dess funktion och säkerhet, men det är ofta en del som förbises. Att byta ut bilens filter regelbundet kan bidra till att förhindra allvarliga mekaniska problem och bibehålla renheten i kupén. I denna artikel kommer vi att diskutera varför filterbyte i bilen är viktigt och vad som kan hända om du inte gör det.

Vad är filtren i bilen till för?

Bilens filter har en viktig uppgift, att filtrera luft och vätskor som cirkulerar i bilens system. Bilens motor behöver ren luft och bränsle för att fungera korrekt. Om filtren inte fungerar som de ska, kan smuts och skräp komma in i bilens system och orsaka skador på motorn och andra delar.

Luftfilter: Bilens luftfilter hjälper till att hålla smuts och föroreningar utanför motorn. Om luftfiltret inte byts ut regelbundet kan det leda till en minskning av bränsleekonomin och en ökning av utsläppen.

Oljefilter: Oljefiltret i bilen hjälper till att hålla smuts och skräp borta från motorn. Om oljefiltret inte byts ut kan det leda till överhettning av motorn, skador på vevaxeln och andra allvarliga problem.

Kabinfilter: Kabinfiltret renar luften som strömmar in i bilens kupé. Om kabinfiltret är smutsigt kan det leda till dålig luftkvalitet i bilen och ökad risk för allergier och sjukdomar.

Vad händer om filtren inte byts ut i tid?

Om filtren i bilen inte byts ut regelbundet kan det leda till allvarliga problem som kan vara dyra att reparera. Här är några exempel på vad som kan hända om du inte byter ut bilens filter i tid:

 • Skadad motor: Om smuts och skräp kommer in i motorn kan det orsaka skador på motorn och leda till att den inte fungerar som den ska. Detta kan leda till kostsamma reparationer eller i värsta fall att hela motorn måste bytas ut.

 • Minskad bränsleekonomi: Om luftfiltret inte byts ut kan det leda till att motorn inte får tillräckligt med luft. Detta kan leda till en minskning av bränsleekonomin och högre utsläpp.

 • Dålig luftkvalitet: Om kabinfiltret inte byts ut kan det leda till att luften i bilens kupé inte är ren. Detta kan orsaka allergier, sjukdomar och dålig lukt.

När ska filtren bytas ut?

Det finns ingen fast regel för när filtren i bilen ska bytas ut, men det finns riktlinjer som du kan följa. Luften och oljefiltren bör bytas ut varje 15 000 km eller en gång om året, medan kabinfiltret bör bytas ut varje 20 000 km eller en gång om året. Detta kan dock variera beroende på vilken typ av bil du har och hur ofta du kör.

Om du kör i tuffa förhållanden, till exempel på dammiga vägar eller i miljöer med hög luftförorening, kan det vara nödvändigt att byta ut filtren oftare. Det är alltid en bra idé att kolla bilens handbok eller rådfråga en mekaniker för att ta reda på vilka riktlinjer som gäller för din specifika bil.

Hur byter man bilens filter?

Att byta ut bilens filter är vanligtvis en enkel process som du kan göra själv. Här är några grundläggande steg som du kan följa:

Luftfilter:

 1. Hitta luftfiltret under motorhuven.
 2. Ta bort luftfilterhöljet.
 3. Ta bort det gamla filtret och rengör filtret facket.
 4. Sätt in det nya filtret.
 5. Sätt tillbaka luftfilterhöljet och spänn åt fästena.

Oljefilter:

 1. Hitta oljefiltret under motorhuven.
 2. Placera en behållare under oljefiltret för att fånga upp spill.
 3. Skruva av det gamla filtret.
 4. Smörj gummipackningen på det nya filtret med lite olja.
 5. Sätt fast det nya filtret genom att vrida det på plats.
 6. Fyll på olja och starta bilen för att kontrollera att allt fungerar korrekt.

Kabinfilter:

 1. Hitta kabinfiltret under instrumentpanelen eller i motorrummet.
 2. Ta bort det gamla filtret och rengör filtret facket.
 3. Sätt in det nya filtret och se till att det är ordentligt på plats.
 4. Sätt tillbaka skyddspanelen och spänn åt fästena.

Sammanfattning

Att byta ut bilens filter regelbundet är en viktig del av underhållsrutinen för din bil. Genom att byta ut filtren i tid kan du förebygga allvarliga mekaniska problem och hålla bilen i gott skick. Om du är osäker på hur du byter ut filtren eller hur ofta de behöver bytas ut är det alltid en bra idé att rådfråga en mekaniker eller ta en titt i bilens handbok.